top of page
Legal Research and Writing_edited.jpg
Rekrutteringsstrategier: Welcome

STRATEGIER FOR REKRUTTERING

Executive search vs annonsert rekruttering

Hvorfor skal man bruke Executive search og ikke bare annonsere for å finne kandidater? Det er ulike egenskaper og fordeler ved begge disse strategiene, og til syvende og sist kommer det an på hvilken som vil fungere best for oppdragsgiver. Executive search er ansett som den mest hensiktsmessige strategien når en stillingsutlysning ikke forventes å få respons fra kvalifiserte kandidater.  Noen kandidater vil uansett ikke svare på en stillingsannonse og dette er mest tydelig på ledernivåer. Executive search benyttes også når det er følsomhet rundt rekrutteringsprosessen, for eksempel hvis bedriften skal erstatte en leder og konfidensialitet er viktig. Executive search er også en effektiv strategi når det er et begrenset antall kandidater som passer, slik at de kan kontaktes målrettet og individuelt. Dette gjelder også hvis bedriften selv har identifisert aktuelle kandidater som ønskes invitert til å gå i samtaler om jobbskifte og deretter bli motivert til å skifte jobb.

Omvendt kan bruk av annonsert rekruttering frambringe et raskere resultat. Annonsebudskapet henvender seg til aktive jobbsøkere som ønsker den spesifikke stillingen. En utfordring som ofte inntreffer med Executive search er at kandidatene i utgangspunktet ikke er motivert til å skifte jobb, og det kan kreve betydelig tid og innsats før motivasjonen er tilstede. Målretting av et kandidatsøk for en oppdragsgiver i en headhunting prosess, vil vanligvis ikke gi umiddelbar respons. 

Det er av stor betydning at oppdragsgiver er innforstått med hvilke strategier som kan være nødvendig for å lykkes, og hvilke tidsperspektiv og ulike utfordringer de representerer. For å sikre en god Executive search prosess bør oppdragsgiver engasjere en rådgiver med erfaring i denne disiplinen, som har et kontaktnettverk i kandidatmarkedet. Hvis rådgiveren ikke har dette kan du risikere å ha påtatt deg en kostbar og ineffektiv prosess i din strategi for å tiltrekke deg talenter.

En dyktig rådgiver mestrer håndverket og benytter et spekter av disipliner for å oppnå et godt resultat. Vår forretningsmodell, vår IP, er å ha denne kunnskapen og erfaringen.

Rekrutteringsstrategier: Employers
bottom of page