top of page
Curriculum Vitae

ANNONSERT REKRUTTERING

Annonsert rekruttering viser bedriften og stillingen fram i kandidatmarkedet og sikrer at du møter motiverte kandidater. Annonsert rekruttering er i mange situasjoner en effektiv metode for kandidattilfang. Stillingens innhold er definert, og man treffer både aktive og passive jobbsøkere gjennom profilering av stillingen i ulike kanaler og medier.

Stillingsprofil

Det defineres hvilken formal- og realkompetanse samt hvilke personlig egenskaper kandidatens skal eller bør inneha  samt oversikt over ansvarsområder/arbeidsoppgaver,   

Annonsering/Kandidat tilfang

Stillingen annonseres på relevante plattformer og det vurderes hvilke medier som skal benyttes

Søknadshåndtering og kandidatvurdering

Screeningsamtaler og førstegangsintervju med søkere  gjennomføres med vurdering av kompetanser, erfaringer og motivasjon for stillingen. 

Presentasjon av kandidater

Kandidater som vurderes som aktuelle etter innledende samtaler presenteres for og intervjues sammen med oppdragsgiver. I denne fasen benyttes også testverktøy for personlighet og relevante evner.


Referansekontroll

Vi gjennomfør grundige intervjuer med relevante referanser som for eksempel har vært overordnet, sideordnet og eventuelt underordnet til kandidaten i tidligere  ansettelsesforhold / kontraktsforhold. 


Avslutning / Oppfølging

Vi bistår om ønskelig  i forhandlingene omkring ansettelsesavtale.

For å sikre en best mulig innfasing og tilpasning av kandidaten i bedriften vil kandidat og arbeidsgiver bli fulgt opp i en 6 måneders periode etter tiltredelse.

Annonsert rekruttering: Text
bottom of page