top of page
Forstørrelsesglass
Executive  search: Welcome

EXECUTIVE SEARCH

Executive search, også kjent som headhunting, er en grundig og  planlagt prosess for å identifisere og tiltrekke seg spesielt kvalifiserte individer til nøkkelstillinger innen en organisasjon. Denne metoden benyttes primært ved rekruttering av ledere på topp- og mellomnivå samt eksperter med spisskompetanse, som for eksempel salgssjefer og prosjektledere innen ulike fagområder.

Suksessen til en bedrift er i stor grad avhengig av kompetansen til topplederen og lederteamet. Derfor er det av avgjørende betydning for bedriftens utvikling at valgene av ledere er presise, og at man har evnen til å identifisere de best kvalifiserte kandidatene.

Executive search er en effektiv metode for å direkte markedsføre stillingen til relevante kandidater. Søkeprosessen som gjennomføres er systematisk og målrettet, rettet enten mot bransjer eller mot enkeltpersoner med spesifikke faglige og personlige kompetanser.

En fordel med denne metoden er at stillingen kan fylles uten offentlig eksponering, noe som gir bedriften en ekstra grad av konfidensialitet og diskresjon i rekrutteringsprosessen. 

Executive  search: Employers
bottom of page