top of page
Forstørrelsesglass
Executive  search: Welcome

EXECUTIVE SEARCH

Executive search, eller headhunting, er en systematisk planlagt og gjennomført prosess for å identifisere og fange interesse hos spesielt egnede personer til en stilling som skal besettes. Executive search benyttes som oftest ved rekruttering av topp- og mellomledere samt eksperter med spisskompetanse, eksempelvis sales executives og prosjektledere innen ulike fagfelt. 
Bedriftens resultater er i høy grad avhengig av kompetansen til topplederen og lederteamet. Det er derfor av stor betydning for bedriftens utvikling at ledervalgene er korrekte og at man er i stand til å identifisere de beste kandidatene.
Executive search gir bedriften tilgang til et effektivt verktøy for å markedsføre stillingen direkte til aktuelle kandidater.
Søkeprosessen gjøres systematisk og målrettet, enten mot spesielle næringer eller mot personer med spesifikke faglige og personlige kvalifikasjoner. 
Stillingen kan besettes uten at den eksponeres offentlig.

Executive  search: Employers
bottom of page