top of page
Modern Work Space

REKRUTTERING  OG LEDERUTVELGELSE

Fjellbekk AS arbeider med rekruttering og lederutvelgelse gjennom executive search og annonsert rekruttering. Vi er etablert med kontorer i Bergen. Majoriteten av våre oppdragsgivere er geografisk plassert på Vestlandet og i Oslo-området, og er i størrelse fra landsdekkende foretak til foretak i SMB segmentet. 


Vi har en stor portefølje fornøyde oppdragsgivere og relevante nettverk med kandidater i ulike bransjer. Vi er kjent for god oppdragsforståelse og vår evne til å identifisere og velge ut kandidater som innfrir våre oppdragsgivere sine målsettinger. 

Hjem: About
bottom of page