top of page

EXECUTIVE  SEARCH PROSESS

Innledende møter mellom rådgiver og bedrift (styre/ledelse) hvor rådgiver orienteres om bedriftens produkter, markeder, målsetting, strategi og organisasjon. Rådgiver og oppdragsgiver går i fellesskap gjennom den aktuelle stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver.
1.Utarbeidelse av kandidatprofil, herunder krav/ønsker angående: 
- Kandidatens teoretiske kvalifikasjoner, erfaring, karrieremønster og alder. 
- Kandidatens personlige egenskaper. 
- Aktuelle bransjer/bedrifter man skal prioritere (evt. utelate).
2. Kartlegging av kandidater som passer inn i den definerte profilen. Den innledende søkeprosessen resulterer i en "longlist" med potensielle kandidater.
3. Innledende kontakt med kandidatene hvor hovedmålsettingen er å skape interesse for stillingen og avklare kandidatur.
4. Intervjuer med et utvalg av kandidater, personlighets-/evnetesting.
6. Kandidatpresentasjon overfor oppdragsgiver.
5. Evaluering og prioritering av kandidatene gjennom intervju sammen med oppdragsgiver, herunder gjennomføring av referanseintervjuer med skriftlig referat til oppdragsgiver,
7. Assistanse i forbindelse med forhandling og utforming av den endelige ansettelseskontrakt. 
Hele prosessen tar normalt to til fire måneder. I løpet av de første 6 måneder etter tiltredelse følger vi rutinemessig opp både bedriften og den ansatte for å forsikre oss om at arbeidsforholdet fungerer etter forutsetningene for begge parter.

Executive  search - prosess: Employers
Informative Interview
Executive  search - prosess: Welcome
bottom of page