top of page

EXECUTIVE  SEARCH PROSESS

Innledende møter mellom rådgiver og bedrift hvor rådgiver orienteres om bedriftens produkter, markeder, målsetting, strategi og organisasjon. Rådgiver og oppdragsgiver går i fellesskap gjennom den aktuelle stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

1.Utarbeidelse av kandidatprofil, herunder krav/ønsker angående: 

- Kandidatens teoretiske kvalifikasjoner, erfaring, karrieremønster og alder. 

- Kandidatens personlige egenskaper. 

- Aktuelle bransjer/bedrifter man skal prioritere (evt. utelate).

2. Kartlegging av kandidater som passer inn i den definerte profilen. Den innledende søkeprosessen resulterer i en "longlist" med potensielle kandidater.

3. Innledende kontakt med kandidatene hvor hovedmålsettingen er å skape interesse for stillingen og avklare kandidatur.

4. Intervjuer med et utvalg av kandidater, personlighets-/evnetesting.

6. Kandidatpresentasjon overfor oppdragsgiver.

5. Evaluering og prioritering av kandidatene gjennom intervju sammen med oppdragsgiver, herunder gjennomføring av referanseintervjuer med skriftlig referat til oppdragsgiver,

7. Assistanse i forbindelse med forhandling og utforming av den endelige ansettelseskontrakt. 

Hele prosessen tar normalt 6 til 8 uker. I løpet av de første 6 måneder etter tiltredelse følger vi rutinemessig opp både bedriften og den ansatte for å forsikre oss om at arbeidsforholdet fungerer etter forutsetningene for begge parter.

Executive  search - prosess: Employers
Informative Interview
Executive  search - prosess: Welcome
bottom of page