top of page

EXECUTIVE  SEARCH PROSESS

Innledende møter mellom konsulent og bedrift (styre/ledelse) der konsulenten blir orientert om bedriftens produkter, markeder, målsetting, strategi og organisasjon. Konsulent og oppdragsgiver går i fellesskap gjennom den aktuelle stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver.
1.Utarbeidelse av kandidatprofil, herunder krav/ønsker angående: 
- Kandidatens teoretiske kvalifikasjoner, erfaring, karrieremønster og alder. 
- Kandidatens personlige egenskaper. 
- Aktuelle bransjer/bedrifter man skal prioritere (evt. utelate).
2. Omfattende søking etter kandidater som passer inn i den definerte profilen. Den innledende søkeprosessen resulterer i en "longlist" med mulige kandidater.
3. Innledende kontakt med kandidatene der hovedmålsettingen er å skape interesse for stillingen, samt å luke ut kandidater som av ulike årsaker viser seg å være uaktuelle for stillingen.
4. Intervjuer med et utvalg av kandidater, der vi bruker personanalyse/persontest aktivt på de aktuelle kandidatene.
6. Presentasjon av kandidatene til oppdragsgiver.
5. Evaluering og prioritering av kandidatene gjennom intervju sammen med oppdragsgiver, herunder gjennomføring av referanseintervjuer med skriftlig rapport til oppdragsgiver,
7. Assistanse i forbindelse med forhandling og utforming av den endelige ansettelseskontrakt. 
Hele prosessen tar normalt to til tre måneder. I løpet av de første 6 måneder etter tiltredelse følger vi rutinemessig opp både bedriften og den ansatte for å forsikre oss om at arbeidsforholdet fungerer etter forutsetningene for begge parter.

Executive  search - prosess: Employers
Informative Interview
Executive  search - prosess: Welcome
bottom of page